Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea cursului de formare III.10 – Managementul dezvoltării durabile în educație MDDE


Public țintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Module: 
I. Managementul dezvoltării durabile 
II. Managementul proiectelor și relațiilor parteneriale
III. Dezvoltarea capitalului uman
IV. Management strategic. 

Perioada de desfășurare: mai-iunie 2018 (prima zi de curs 3 mai 2018)

Credite profesionale transferabile: 25

Cost: 350lei (în rate)

Înscrierile se pot face on-line  clic aici!

Pentru detalii:

Coordonator curs Cristina MIHUȚ 0744330169

 

Dosarul de înscriere se va aduce in prima zi de curs și va conține:

- CI, CC, CN

- Diploma studii

- Adeverința de la unitatea școlară din care rezultă funcția, gradul didactic, vechimea.