Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea cursului de formare II.97 Întocmirea.gestionarea și eliberarea actelor de studii și a documentelor școlare în învățământul preuniversitar, grupele 5  si 6Public țintă: Cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

Perioada de desfășurare: 12-13 mai  si  19-20 mai  2018

 

Durata: 32ore / 115 lei

Înscrierile se pot face on-line clic aici

Pentru detalii: MANOLACHE EUGEN tel.076220400

Dosarul de înscriere se va aduce in prima zi de curs și va conține:

- CI, CC, CN

- Diploma studii

- Adeverința de la unitatea școlară din care rezultă funcția