Casa Corpului Didactic Olt anunță începerea înscrierilor pentru următoarele cursuri: 

II.12 - ÎNREGISTRĂRILE ÎN REVISAL ÎN CONTEXTUL NOILOR REGLEMENTĂRI pentru inscriere clic aici

Grup țintă: secretari, administratori financiari

24 ore/85 lei

II.91 - ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ pentru înscriere clic aici

Grup țintă: administrator financiari, administrator de patrimoniu, casieri, secretari

24 ore/85 lei

 

Perioadă desfășurare: mai 2018

Conținut dosar:

- Adeverință din care să rezulte funcția și vechimea

- CI/CC/CN

- Diplomă studii

Formator: Cătălin PIRNĂ