Simpozionul are ca scop promovarea perspectivelor teoretice şi a experienţei cadrelor didactice în domeniul asigurării echităţii în educaţie, a reducerii absenteismului și abandonului școlar, dar şi a promovării valorilor şcolii româneşti.

GRUP ȚINTĂ: cadre didactice din învățământul preuniversitar.

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII: 05.12.2020, Școala Gimnazială Oboga, județul Olt

PARTENERI:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULPENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBOGA

PRIMĂRIA COMUNEI OBOGA

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT

REGULAMENT: clic aici!